Undermaaler.dk

Esrum Å:

Kim og Karsten har været medlem af Esrum Å laug i en årrække og har gennem tiderne haft rigtig mange ture.

 

Esrum Å er en utrolig svær Å at fiske i efter opgangsfisk. Efter vores erfaring er der 3 måder at få kontakt med fiskene:

 

Aften- og natfiskeriet hvor fiskene ikke så let skræmmes og hvor man i perioder kan være heldig at opleve at der virkelig er gang i fiskene både hvad angår opgang af friske fisk og bevægelser og plask fra standfisk. Spinfiskeri med flydende woblere er nok det mest effektive, hvor man lader wobleren flyde med strømmen og spinder tilbage. Fluefiskeri er også muligt, men det er i givet fald nødvendigt at kende åen i detaljer – der er mange træer og siv. De fleste fisk er taget på flue.

 

Morgenfiskeriet er knap så effektivt – man ser ofte træk af opgangsørreder, men man oplever desværre sjældent at det giver anledning til at standfisk rykker for alvor. En opgangsfisk som stopper op er til at få i tale, men at kaste til trækkende fisk udløser så godt som aldrig kontakt.

 

Dagfiskeri. Det kan være rimelig effektivt men kræver, at fisken ikke forstyrres af dig, du ved præcist hvor fisken står og endnu bedre du ved hvor den står og har set at den rører på sig.

 

De fleste fisk vi har fanget er om dagen til aktive fisk og i buldermørke efter kl. 09.00 om efteråret. Største fisk 5.5 kilo, gennemsnit ca. 2.5. kilo.

 

Åen har været nede igennem flere år på grund af stor fiskedød i forbindelse med passage af giftige alger fra Esrum Sø. Det synes som om bestanden vokser, men fiskemængderne er stadig langt fra fordums tider. Samtidig er Åen negativ påvirket af for lidt og for dårlig grødeslåning, idet siv får lov til at brede sig uhæmmet langs stadig flere brinker. Med sivene følger en segmentering af mudder som fjerne de udhulede brinker der giver skjul til ørrederne og i stedet giver fine betingelser for gedder. Det er efterhånden helt almindeligt at fange gedder på hver tur – noget der skete yderst sjældent for 10 år siden.

 

Havelse Å

En lille overset perle i det nordsjællandske som rummer en stor bestand af bækørreder. Finder man de rigtige steder kan opleve jyske tilstande hvor åen er fyldt med ringende ørreder. Dette kan ske om dagen men oftest om aftenen. Der er en stor bestand af mindre ørreder, men de rigtige steder kan der fanges rene trofæer. Karsten har igennem mange år hjemtaget en trofæfisk per år på 1.5 kilo. Da åen er følsom får I ikke vores fiskesteder, men må selv opsøge disse. Husk at fiske uden modhager hvis der er ringende fisk overalt og genudsæt stort set alt hvad der fanges. Bedst om foråret da den gror til i løbet af sommeren.

 

Tørfluefiskeriet er det letteste idet man kan komme tættere på fiskene uden at skræmme disse. Er det trofæfisk så får du verdens mest effektive metode til storfangst her. Opstrøms tørflue om natten. For at teknikken virker skal der bruges en forholdsvis stor synkefri flue, eksempelvis af hjortehår. Når det opstrøms kast er afsluttet trækkes fluen tilbage lidt hurtigere end strømhastigheden. Herved vil fluen streame og når fisken tager fluen kroger den sig selv. Metoden virker glimrende alle steder – jeg har fanget mange store fisk i jyske åer og sågar havørreder. Det kan være en god ide at øver sig i metoden i en å med en stor bestand af ørreder, eksempelvis Simested Å på de øvre stræk, hvor der kan købes dagkort.

 

Pøle Å

 

For satan hvor er det vand ulækkert – det flyder med skidt og snavs. Ikke desto mindre kan der opleves et sandt Sandart helvede, hvor der er muligt at fange 10-20 sandarter på en eftermiddag – typisk fisk omkring de 50 cm. Største fisk har været på 67 cm. Find selv stederne – men det bliver hurtig trivielt at hive den ene fisk efter den anden. Fint sted for børn når stederne er fundet. Fiskeri med flydende woblere er mest effektivt. En lille detalje omkring Sandarts bidemåde - de slår først til wobleren og hugger dernæst hvis der holdes et kort spinnestop. Hugget falder altid så snart indspinning gentages. Der er så mange sandart at fiskemetoden har kunnet verificeres. Fortsættes indspinning uændret har vi gang på gang kunnet opleve at Sandarten bliver ved med at slå til uden at bide på - men så snart der gøres et kort stop så bider de på hvergang indspinning gentages.