Undermaaler.dk

Hvert år kårer vi største over- og undermåler.

Kriteriet for kåringen er procent af gældende dansk record.

For begge kræves behørig dokumentation i form af foto og med præcis vægtangivelse. For undermålere kan der dispenseres for præcis vægtangivelse,  hvis vægten er under 50 gram og der benyttes da et skøn.

Hvis der ved årets afslutning er tvivl om hvem der har årets undermåler er det foreningens formand som har afgørelsen.