Undermaaler.dk
Årets klubtur gik til Gudenåen som vi har besøgt de sidste 2 år.
 
De fleste af os ankom om fredagen og gik straks i gang med fiskeriet. Der var noget som skulle revanceres efter den lidt beskedne fangst af 1 havørred på sidste års tur.
 
Vi fortsatte fiskeriet efter mørkets frembrud, men det lykkedes ikke at overliste noget sølvtøj om fredagen. Vi hørte og så nogle enkelte fisk - men det var ikke overvældende.
 
 
Noget måtte gøres - så enkelte desperados forsøgte med tidlig morgenfiskeri en lørdag morgen!
 

Det gav som sædvanlig ikke noget - hvem er det der har bildt lystfiskere ind at det skal storme, lyne, hagle og værre sort som kul for at man kan fange fisk??

Frokosten blev nydt i solskin og taktikken for eftermiddagens fiskeri blev gennemgået.

Om eftermiddagen fik Karsten en mindre havørred på fluestangen - det var helt tydeligt at der var et optræk af sølvtøj da den huggede.

Der blev ikke fanget mere om eftermiddagen og Kim og Finn tog en mindre slapper for at afprøve Finn's nye legetøj.

Om aftenen var det tid til den årlige generalforsamling efter indtagelse af tørt og vådt. Generalforsamlingen gik som altid godt når der er tilstrækkelig singlemalt og røgtobak.

Selvom Torben er en erfaren ryger kan det alligevel blive for meget af det gode - så Torben mente det var tid for en udluftning - og hev dernæst 30 kilo jernvindue ud af rammen ;-)

Om det var den friske luft efter generalforsamlingen der medførte træthed hos formanden vides ikke - men Finn tog et power nap mens vi andre holdt en bordtennis turnering. Det var dog svært at koncentrere sig om spillet når formanden hev torsk i land.

Vi havde kort til både Gudenå og Lilleåen og startede fiskeriet op af søndag formiddag i begge åer. Denne søndag var der fiskekonkurrence i Gudenåen - så man kan ikke sige vi havde åen for os selv.

Peter gik til Lilleåen og havde held med at overliste en havørred. En pæn blankfisk som var frisk fra havet.

Senere på eftermiddagen fik Finn overliste en pæn laks på spinflue lige nestrøms Østergaard.

Der blev fisket ihærdigt hele dagen og vi fik lejlighed til at se flere blankfisk fanget af konkurrencedeltagerne. Vi fik ikke flere blankfisk - men er tilfredse med en fangst på 3 ædelfisk.

Om eftermiddagen benyttede vi lejligheden til at køre ned og se indvejningen. Vi var nok ikke de eneste som ikke havde indleveret vores fisk i konkurrencen - så Gudenåen var gavmild denne søndag.

Sidst på eftermiddagen gik turen hjemad - tre dage med godt samvær. fint fiskeri og single malt - så er det rart med en lur i bilen mod sjælland.