Undermaaler.dk
I begyndelsen af luli tog Karsten med sønnen Jeppe på 15 år til Kiruna til 8 dages fiske og vendretur. Nedenstående en lille dagbog fra turen.
 

Dag 1

Som sædvanlig var billigste transport svensk indenrigsfly. Så af sted kl. 06 med S-tog til Hellerup, Øresundstog til Malmø, Flygbus fra Malmø til Sturup, Fly fra Sturup-Stockholm og fly fra Stockholm-Kiruna. Ankommer til Kiruna kl. 15 og tager en taxi til Kalixforsbroen som ligger ved Kalix Elv 23 km fra lufthavnen .

 

Vejret er fint med megen sol og godt 21 grader. Taxachaufføren nævner dog at det har regnet stort set uafbrudt i de seneste 30 dage og det får vi tydeligt at se ved ankomst til Kalix. Elven er mindst 30 cm. over normal vandstand og den er ikke bare normalt fossende, men er en rivende strøm både på de fossende stykker og de normale stykker.

 

 

Nå men vi skulle til en stor sidejokk til Kalix og påbegyndte vandringen på de 7 km, hvor vi startede med at vandre 5 km ad jernbanen til Narvik. De sidste 2 km blev lidt af en udfordring, idet de store nedbørsmængder havde udvidet sumpområderne i forhold til kortet og skabt helt nye sumpområder. De første 5 km tog 2 timer og de sidste 2 km tog 4 timer, hvor vi gik frem og tilbage og hele tiden måtte søge mod højtbeliggende områder, men vi undgik alligevel ikke at skulle springe fra tue til tue over en afstand på 400 meter.

 

Vi fik slået lejr ved jokken Vuotnajohka. Den var omkring 20 meter bred med stærkt strømmende vand og med meget høj vandstand. Det lykkedes dog at lande et par mindre stallinger og ørreder, men vi havde meget svært ved at få fluen ned til fisken. Der sås ingen klækninger og der var langt mellem fisk som tog insekter i overfladen.

 

Med madstangen (spin) lykkedes det med opstrøms spinner at fange stallinger i spisestørrelse.

 

 

Dag 2

Vi brugte næste dag på at fiske i jokken. Det lykkedes at fange enkelte stallinger og mindre ørreder. Med den høje vandstand var jokken ikke så interessant, idet de hurtige partier var for fossende og kun indeholdt mindre ørreder og de langsommere partier var så dybe og stilleflydende at det ikke var vejegnet til fluefiskeri. Med helt korte forfang lykkedes det at mærke huggene i den stærke strøm. Med lang forfang mærkes ingen hug - husk dette.

 

Dag 3 og 4

Vi besluttede at vandre videre til Siergajohka, som er en sidejokk til Voutnajohka og som ifølge kortet skulle være mellem 8 og 20 meter bred. Vi slog lejr på et højdedrag beliggende 20 meter fra jokken, men 10 højdemeter over denne - en fantastisk lejrplads!

 

Siergajohka er en meget fin jokk til fluefiskeri med afvekslende stykker med rivende strøm og pools, mindre søer og bredere stykker, som er mest vejegnet til spin eller tørflue ved klækninger.

 

 

 

Det var på dette stykke vi fik turens største stalling på 52 cm.

 

 

 

Dag 5

Vi besluttede at vandre til Kalix Elv, således at vi ikke havde mere end nogle få kilometer at vandre når vi blev hentet i taxaen. Vi gik nedstrøms elven men blev stoppet af en sammentyrtet bro, så vi slog lejr uden at passere en mindre sideelv, som vi dog passerede på vej til fiskevande.

 

Vi fiskede i Kalix elv om aftenen og fangede mindre stallinger og ørreder. Fiskeriet var ikke let p.g.a. de store vandmasser og det var særdeles svært at finde hullerne med lidt mere stillestrømmende vand.

 

 

Dag 6

Vi besluttede at vandre tilbage til Siergajohka dog lidt længere nedstrøms. Her fandt vi en meget varierende elv med brede stillestående partier, fluefiskevenlige partier med veksling mellem fosser og pools, samt smalle stykker med stærkt strømmende vand.

 

 

 

 

Dag 7

Nedpakning af lejr og retur til opsamlingssted, hvor taxaen heldigvis kom som aftalt og vi nåede vores fly hjem.

 

Så er der pæn stalling enda i stærk strøm